logo floorplay

 “Leren in contact” voor Peuterleidsters/kinderopvangleidsters/VVE activiteiten

“Kinderen begeleiden is een erg verantwoordelijke taak. We willen het kind allemaal de beste ervaringen, kennis en groei meegeven op alle gebieden van de ontwikkeling zodat het kind over een sterke  basis beschikt voor de rest van zijn leven.”

“Learning Language and Loving It” – Elaine Weitzman en Janice Greenberg

 

Het is algemeen bekend dat de eerste jaren van een kind erg belangrijk zijn voor het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Dit betekent dat de kinderen die opvang genieten (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of andere vormen van opvang) hierin afhankelijk zijn van o.a. de leidster. Als leidster is wat je aanbiedt en hoe je dat doet van invloed op de kinderen in de groep.

Een uitdaging is om de kinderen die extra hulp nodig hebben vanwege een (taal)achterstand in de groep te betrekken.

In de relatief korte periode dat de kinderen van deze vorm(en) van opvang gebruik maken ontwikkelen ze een sterke basis betreft;

  • sociale en emotionele vaardigheden (maken en onderhouden van effectieve- en affectieve relaties)
  • taalvaardigheden (leren communiceren dmv taal)

Wanneer een peuter kleuter wordt en naar de basisschool gaat, wordt er van een kind verwacht dat het wat betreft de sociale ontwikkeling maar zeker ook wat betreft de  taalontwikkeling al veel kan. Hier zijn immers de reguliere programma’s op gemaakt. De cursus “Leren in contact” zal leidsters leren om kinderen met een (taal)achterstand te stimuleren (individueel of in groepsverband). Werken volgens deze benadering, waarbij het kind centraal staat, is werken aan een effectievere manier van communiceren. De cursus bestaat uit 2 onderdelen: FloorPlay en Praten doe je met z’n tweeën en wordt aangeboden in 2 x 8 uren. De onderwerpen kunnen ook afzonderlijk in een workshop van 2 1/2 uur gevolgd worden.

In overleg wordt een aanbod op maat gemaakt.

 

Doelstelling

Sociaal/emotioneel:

De FloorPlay-methode richt zich op het vergroten van de emotionele, intellectuele en sociale mogelijkheden van kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsbeperking.  Uit ondezoek is gebleken dat wanneer kinderen al vroeg op hun eigen niveau benaderd worden, de neurologische en cognitieve ontwikkeling gestimuleerd kan worden. In het FloorPlay-gedeelte van deze cursus wordt duidelijk wat de mogelijkheden van FloorPlay zijn en hoe je dit kunt toepassen op het werk.

Taalvaardigheden:

Het ‘Praten doe je met z’n tweeën”-gedeelte richt zich op de taalontwikkeling van kinderen met in het bijzonder de rol van de ouder/verzorger. Hoe kijk je naar de taalontwikkeling van het specifieke kind? Wat zijn beperkende factoren? Wat kun je doen om de communicatie optimaal te stimuleren? In het ‘Praten doe je met z’n tweeën’-gedeelte van deze cursus wordt duidelijk wat je als professional kunt doen om kinderen optimaal te stimuleren in de communicatieve ontwikkeling.

Contact voor meer informatie