Het vak Logopedie heeft een  breed werkgebied verdeeld in 5 deelgebieden:

  • stem
  • spraak
  • taal
  • slikken
  • eten/drinken
  • gehoor

Zo kan:

  • een baby moeite hebben met eten en/of drinken
  • kan een peuter moeite hebben met het starten van de spraak/taalontwikkeling
  • kan een kleuter stagneren in de spraak/taalontwikkeling waardoor de schoolrijpheid in gevaar komt
  • kan een kind met extra uitdagingen bijvoorbeeld moeite hebben met contact maken of meedoen in de groep.

In de behandelingen wordt door mij, voor zover zij betrekking hebben op het jonge kind of het oudere kind met uitdagingen,  gebruik gemaakt van spel (FloorPlay), ondersteunende gebaren en er wordt voorlichting aan ouders gegeven.

Behandelingen voor oudere kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen worden uitgevoerd door logopediepraktijk Bremer (zie link).