logo floorplay

“Leren in contact” – FloorPlay

 

Hoe leert mijn kind?

Een kind ontwikkelt zich altijd in relatie tot een ander. Spelen en het plezier in het spel is voor een kind de meest natuurlijke vorm om iets te leren. Door plezier wordt het kind gemotiveerd om het spel met de ander te spelen. Wanneer iets leuk is voor een kind, zal het dit vaker willen doen en zal het zich verder ontwikkelen. Wordt daarentegen een situatie als niet fijn ervaren, dan zal een kind deze gaan vermijden.

Sommige kinderen vinden het moeilijk om op een ontspannen manier contact met hun omgeving te maken. Ook kan het zijn dat een ouder door stress, problemen of zorgen, minder ‘beschikbaar’ is voor het kind. In die situaties kan de ouder-kind-relatie daaronder te lijden hebben, wat het risico op een ontwikkelingsachterstand bij het kind met zich mee brengt.

In de behandeling van jonge kinderen kijk ik samen met de ouders hoe ontspannen/gespannen hun kind in het contact staat. Wanneer het kind gespannen, teruggetrokken of juist erg druk is wordt samen met de ouders gekeken wat nodig is om ontspanning en plezier in het contact terug te brengen zodat de basis voor het (taal)leerproces wordt verstevigd.