Wat kan Logopedie & Communicatie voor u en uw kind betekenen?

Het eerste signaal dat er ‘iets’ niet goed verloopt in de ontwikkeling van het jonge kind is het uitblijven van contact met de omgeving. Het kind huilt bijvoorbeeld veel, is dwars, is druk of trekt zich juist erg terug. Dit leidt vaak tot frustratie bij de ouders omdat niet duidelijk wordt wat de oorzaak of reden is van het gedrag.

Het is dan ook soms lastig voor ouders om te begrijpen waar hun kind precies moeite mee heeft en waarom dat zo is. Ook weten ouders vaak niet hoe de ontwikkeling van hun kind is opgebouwd en hoe deze het best gestimuleerd zou kunnen worden. Logopedie & Communicatie biedt aan met u mee te kijken naar wat uw zorgen zijn en wat uw kind wellicht extra nodig heeft.

Als ze huilt pak ik haar op uit de box maar ze wil niet bij me zijn”

“Als ik bij zijn bedje kom draait hij van me weg in plaats van naar me te lachen, zoals zijn zus altijd deed”

“Ik lees elke avond een boekje voor maar hij gaat steeds van mij weg”

“Ik mag van mijn kind niet meespelen. Hij begint meteen te gillen als ik probeer mee te doen”

“Mijn kind kijkt gewoon door me heen”

“Hij haalt alleen maar alles overhoop in plaats van dat hij gaat spelen”

“Mijn kind laat nooit weten dat hij iets wil. Hij zit maar te kijken en doet niets”