Wat kan Logopedie & Communicatie voor u en uw kind betekenen?

Het eerste signaal dat er ‘iets’ niet goed verloopt in de ontwikkeling van het jonge kind is het uitblijven van contact met de omgeving. Het kind huilt bijvoorbeeld veel, is dwars, druk of trekt zich juist erg terug. Dit leidt vaak tot frustratie bij de ouders omdat niet duidelijk wordt wat de oorzaak of reden is van het gedrag.

Het is soms lastig voor ouders om te begrijpen waar hun kind precies moeite mee heeft, en waarom dat zo is. Ook weten ouders vaak niet hoe de ontwikkeling van hun kind is opgebouwd en hoe deze het best gestimuleerd zou kunnen worden. Logopedie & Communicatie biedt aan met u mee te kijken naar wat uw zorgen zijn, en wat uw kind wellicht extra nodig heeft.

Als ze huilt pak ik haar op uit de box maar ze wil niet bij me zijn”

“Als ik bij zijn bedje kom draait hij van me weg in plaats van naar me te lachen, zoals zijn zus altijd deed”

“Ik lees elke avond een boekje voor maar hij gaat steeds van mij weg”

“Ik mag van mijn kind niet meespelen. Hij begint meteen te gillen als ik probeer mee te doen”

“Mijn kind kijkt gewoon door me heen”

“Hij haalt alleen maar alles overhoop in plaats van dat hij gaat spelen”

“Mijn kind laat nooit weten dat hij iets wil. Hij zit maar te kijken en doet niets”  

 

Hoe leert mijn kind?

Een kind ontwikkelt zich altijd in relatie tot een ander. De meest natuurlijke vorm voor een kind om iets te leren is spelen en plezier maken. Door plezier wordt het kind gemotiveerd om het spel met de ander te spelen. Wanneer iets leuk is voor een kind, zal het dit vaker willen doen en zal het zich verder ontwikkelen. Wordt daarentegen een situatie als niet fijn ervaren, dan zal een kind deze gaan vermijden.

Sommige kinderen vinden het moeilijk om op een ontspannen manier contact met hun omgeving te maken. Ook kan het zijn dat een ouder door stress, problemen of zorgen, minder ‘beschikbaar’ is voor het kind. In die situaties kan de ouder-kind-relatie daaronder lijden, wat het risico op een ontwikkelingsachterstand bij het kind met zich mee brengt.

 

Hoe werkt FloorPlay?

Plezier en positieve emoties vormen bij FloorPlay de basis van het leerproces. Door middel van contact en plezier wordt de leerbaarheid van het kind vergroot. Met FloorPlay wordt ouders geleerd in het spel exact aan te sluiten bij het sociaal-emotionele niveau van het kind. Dit betekent dat de ouder in het spel voortbouwt op de natuurlijke aanleg en interesses van het kind. Het doel is om het kind te stimuleren interactie/contact (op zijn niveau) met de ouder te hebben.

Het is een interventiemethode  voor kinderen tussen de 0-7 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand.  Met spelobservatie van ouder en kind, wordt ten eerste gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind (aandacht, betrokkenheid, probleemoplossend vermogen). Ten tweede wordt geobserveerd hoe het kind informatie vanuit de omgeving verwerkt (overgevoelig, dwars, in zichzelf gekeerd, hyperactief, aandachtsproblematiek). Ten derde wordt gekeken hoe de relatie met de omgeving  is.

Vervolgens zal blijken op welk ontwikkelingsniveau het kind functioneert en waar eventueel hiaten zijn ontstaan. Er zijn  zes verschillende ontwikkelingsniveaus (mijlpalen) beschreven die kinderen tussen de nul en vier jaar doorlopen (Greenspan & Breslau Lewis, 1999/2003; Greenspan et al., 2001).

0-3 mnd                 De baby heeft belangstelling voor zijn omgeving;

2-7 mnd                 De baby raakt gehecht aan de verzorger; gaat relatie aan;

3-10 mnd              Het contact is wederkerig, actie wordt doelgericht;

9-18 mnd              Het kind neemt initiatief tot communicatie en wordt hier creatiever in;

18-30 mnd           Door ontwikkeling van taal krijgt het kind meer ideeën en fantasie;

30-48 mnd Emotioneel denken; kind gaat bruggen bouwen tussen ideeën.

 

Voor de spelobservatie wordt de FEAS gebruikt. De FEAS is een observatieschaal voor kinderen die problemen laten zien op de volgende gebieden: zelfregulatie, hechting, communicatie, aandacht en gedragscontrole.  Aan de hand van het eindresultaat kan men zien, welke gebieden extra aandacht nodig hebben. Een lage score op de schaal betekent een verhoogd risico op problemen in de ontwikkeling (op het gebied van sociale hechting, spelinteracties en sociaal-emotioneel functioneren). Bij twijfel over de ontwikkeling van het kind is het belangrijk zo vroeg mogelijk met de ouders actie te ondernemen. Hiermee wordt voorkomen dat de eventuele achterstand groter wordt.

Wanneer de situatie van het kind duidelijk in beeld is gebracht worden  behandeldoelen met de ouders opgesteld. Coaching tijdens het spelen zal vooral, door de uitbreiding van het spel, de ouder-kind-relatie versterken. Hierdoor wordt de (sociaal-emotionele) ontwikkeling bevorderd (Pellegrini, 2001). Plezier in contact staat weer voorop!

Voor welke kinderen en ouders kan de begeleiding met FloorPlay een uitkomst zijn?

  • kinderen die niet of nauwelijks kunnen spelen
  • kinderen die plotselinge driftbuien hebben
  • kinderen die oogcontact vermijden
  • kinderen die moeite hebben met plotselinge veranderingen
  • kinderen die ‘niet goed in hun vel zitten’
  • kinderen die zichzelf in de weg lijken te zitten

Hoe gaat dit in de praktijk?

Voor de afspraken kom ik bij voorkeur bij u thuis.

Dag 1:                                                Intake, wat is uw hulpvraag?

Uitleg, wat is Floorplay?

Er wordt een video gemaakt terwijl u met uw kind speelt (20 min)

Dag 2:                                               De video wordt bekeken en besproken en het gemaakt verslag wordt besproken

Naar aanleiding van FEAS analyse worden tips gegeven over het aansluiten bij het spel van het kind

Er wordt een nieuwe video gemaakt waarin u gecoacht wordt.

Dag 3:                                                zie dag 2

etc.

 

Afhankelijk van wensen en mogelijkheden vinden de sessies plaats om de 2, 4 tot 8 weken. Kosten zie ‘vergoedingen’

Wanneer u niet zeker weet of FloorPlay iets voor u en uw kind kan zijn staat het u vrij even te informeren of er misschien een workshop gegeven wordt. U kunt luisteren en beoordelen of deze aanpak u aanspreekt en zal passen bij u en uw kind.