Kijk! Ik praat!

Door gebruik te maken van gebaren op de dagopvang of peuterspeelzaal breng je extra plezier en levendigheid in het leren van taal. Bovendien maak je het voor kinderen met een taalachterstand gemakkelijker om mee te doen met de groep en plezier te houden in het contact. Hierdoor blijft het kind gemotiveerd om (taal) te leren en zullen frustraties minder aan de orde zijn.

Een kind kan met gebaren ‘vertellen’ dat het een vliegtuig hoort, kan om een koekje vragen of ‘vertellen’ dat het zijn autootje kwijt is. Het kind kan beter aangeven wat het wil waardoor psz-leidsters/gastouders/pedagogisch medewerkers effectiever kunnen reageren op de behoeften van het kind.

 

Workshop 1 ½ uur                                                         Korte inleiding + 20 gebaren in handout                                                            €  25,– pp

Workshop op locatie 1 ½ uur                                      Korte inleiding + 20 gebaren in handout    max 8 personen                           € 150,– incl.

Workshop thema’s 1 ½ uur                                          Sinterkerst/zomer&vakantie/lente&Pasen                                                         € 20,– pp

themaworkshop kan alleen gevolgd worden wanneer de cursus is gedaan.

Cursus op locatie 2 x 1 ½ uur  of 1 x 3 uur                 2 x 30 gebaren + theorie + toepassen liedjes/voorlezen                                  € 300,– of € 275,– incl.

Ouderavond 1½ uur                                                        Korte inleiding + uitleg 15 gebaren                                                                      € 75,– incl.