Logopedie bij jonge kinderen met Downsyndroom. 
Over het algemeen worden behandelingen bij jonge kinderen met Downsyndroom aan huis gegeven. Hierbij wordt de handreiking van de Kwaliteitskring VBVC (Vroegbehandeling Voeding en Communicatie) als leidraad gebruikt. Deze handreiking is voor de logopedische behandeling van jonge kinderen met downsyndroom van 0-4 jaar. Er wordt aandacht besteed aan o.a. mondmotoriek, eten en drinken, gebitsverzorging, gehoor, luisteren en auditieve vaardigheden en het stimuleren van de communicatieve vaardigheden.

De behandeling start vaak al heel vroeg (pre-logopedie). Er is dan vooral aandacht voor de eet- en drinkontwikkeling. Soms is het lastig voor het kind om de overstap te maken naar het drinken uit een beker, of naar het afhappen van een lepel. Soms is de overstap naar stukjes eten en/of kauwen een probleem. De mondontwikkeling hangt nauw samen met eten en drinken. Vanzelfsprekend wordt dan ook de mondontwikkeling gevolgd.

Belangrijke onderdelen in de behandeling van de iets oudere kinderen zijn o.a. aandacht voor het gehoor,  het bevorderen van communicatieve voorwaarden (oogcontact, beurtwisseling, imitatie), het stimuleren van auditieve vaardigheden en het stimuleren van communicatie (gesproken taal/gebaren/foto’s/picto’s etc).

Wanneer kinderen ouder worden (>4 jaar) verplaatst de behandeling zich, in overleg met ouders, naar de praktijk waar over het algemeen de behandeling 1x per 2 weken plaatsvindt gedurende 1 uur. Voor deze optie is gekozen omdat veel ouders ver moeten rijden voor een bezoek aan de praktijk. Op deze manier is de verhouding reistijd-behandeltijd reëler.