Logopedie

Sinds 2018 is de praktijk overgenomen door Reinier Bremer. Informatie over vergoedingen kunt u vinden op de website van logopedie praktijk Bremer. 

FloorPlay

De begeleiding met FloorPlay vindt meestal niet wekelijks plaats. Er is immers ook tijd nodig om te oefenen.

2019:

€ 65,–  incl. per uur (per bezoek wordt 4 uur in rekening gebracht in verband met contacttijd, voor- en nabereiding, reiskosten etc)

Dit komt dus neer op 4 x € 65,– = 260,– per bezoek.