Logopedie

In mijn praktijk werk ik overwegend met jonge kinderen en hun ouders. Binnen de vergoedingen voor de reguliere logopedie is geen ruimte om deze behandelingen volgens mijn persoonlijke maatstaven uit te voeren. Daarom heb ik ervoor gekozen niet met alle zorgverzekeraars contracten af te sluiten. De behandelingen worden deels vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen zal een eigen bijdrage van u gevraagd worden.

2016:

Individuele behandeling ½ uur: € 38,03

Vroegbehandeling aan huis 1 uur: € 97,80

Deelname aan de workshops (Kijk! Ik Praat! / Leren in contact) is gratis voor ouders van kinderen uit de praktijk.

 

FloorPlay

De begeleiding met FloorPlay vindt meestal niet wekelijks plaats. Er is immers ook tijd nodig om te oefenen.

2016:

€ 65,–  incl. per uur (per bijeenkomst wordt 4 uur in rekening gebracht in verband met contacttijd, voor- en nabereiding, reiskosten etc)

Dit komt dus neer op 4 x € 65,– = 260,– per bezoek.

De workshop FloorPlay is gratis voor ouders die begeleiding (gaan) krijgen binnen mijn praktijk.